الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد در گفتگو با مهر ضمن تایید این خبر گفت: شنبه شب ۲۸ آبان به ما اعلام شد که روزنامه به دلیل چاپ گفتگویی با علیاکبر جوانفکر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و همچنین مشاور رسانهای محمود احمدینژاد رئیسجمهوری، توقیف موقت شده است.

وی ادامه داد: دیشب ما به چاپخانه اعلام کردیم که روزنامه را چاپ نکند و امروز هم روی کیوسک نبودیم.

این فعال رسانه‌ای در توضیح گفتگویی که باعثتعطیلی «اعتماد» شده است، بیان کرد: ما بخش‌هایی از آن گفتگو را حذف کرده بودیم، ولی تا همین حد هم مورد قبول واقع نشده است.

حضرتی افزود: ای کاش به جای تعطیلی رسانه‌ها با مسئولان آنها برخورد می‌کردند. ای کاش از من توضیح می‌خواستند نه اینکه روزنامه را تعطیل کنند و کاری نمی‌کردند که دیشب همکاران ما با چشم گریان از روزنامه بروند و بار دیگر ماجرای بیکاری آنها از سر گرفته شود.

این روزنامه، پیش از این دهم اسفند ۱۳۸۸ نیز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شده بود که علت توقیف «تخلف از حدود مطبوعات» و تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی اعلام شده بود، ولی «اعتماد» خردادماه سال جاری بار دیگر منتشر شد و حال پس از ۵ ماه باردیگر توقیف موقت شده است.

توقیفهای موقت روزنامهها غالباً مدت زمان ۲ ماهه دارد.