به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در بازدید از نمایشگاه اسناد سجلی ثبت احوال استان همدان گفت : اولویت نخست تعویض شناسنامه متعلق به کسانی است که دچار تغییرات مشخصات سجلی شدهاند یا به علت آسیب سند ، شناسنامه آنها از درجه اعتبار ساقط و یا مفقود شده است .
اسماعیلی افزود: افرادی هم که به سن ۱۵ سالگی رسیده و قصد عکس‌دار کردن شناسنامه خود را دارند و یا افراد ۳۰ ساله که برابر قانون حق تعویض عکس شناسنامه دارند، در اولویت تعویض شناسنامه قرار دارند.
وی گفت: برای صدور شناسنامه مکانیزه، علاوه بر ادارات ثبت احوال از ظرفیت ۸۰ شعبه دفاتر پیشخوان دولت نیز برای اخذ درخواست استفاده می‌شود.
اسماعیلی صدور یک میلیون و ۲۰۰ هزار جلد شناسنامه مکانیزه را از اولویت‌ های امسال این سازمان اعلام کرد و افزود: در هفت ماه امسال بیش از ۹۹۰ هزار جلد شناسنامه رایانه‌ای صادر و تحویل شده است.
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با اشاره به وجود ۵۲۴ اداره ثبت احوال در کشور گفت: تاکنون ۵۱۳ اداره به امکانات صدور شناسنامه رایانه‌ای مجهز شده‌اند و تا پایان امسال نیز۱۱ اداره ثبت ‌احوال دیگر از امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری صدور شناسنامه رایانه‌ای برخوردار می‌شوند.
اسماعیلی با بیان اینکه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شناسنامه در ثبت احوال صادر میشود ، افزود : از این تعداد افزون بر ۹۰۰ هزار شناسنامه به عنوان شناسنامه اصلی صادر شده و بقیه مربوط به صدور المثنی است .