کریمیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود : توزیع شیر با برگزاری مراسم نمادینی با حضور مسئولان آموزش و پرورش در مدرسه راهنمایی دخترانه نورالهدی منطقه ۱۱ تهران آغاز خواهد شد.

وی گفت: توزیع شیر در مدارس برخی استان ها مانند سمنان از دیروز آغاز شده است، در برخی استان ها مانند خراسان جنوبی از امروز و در باقی استان ها در روزهای آینده آغاز می شود.

کریمیان افزود: طبق برنامه کمیته ملی شیر، جامعه هدف دریافت شیر، مهد های کودک وابسته به بهزیستی، مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور است و فعلا دانش آموزان متوسطه را شامل نمی شود.

وی گفت: امسال نیز مانند سال های گذشته شیر مدارس در ۷۰ نوبت به شکل پاستوریزه در مناطق شهری و استریلیزه در مناطق روستایی و دوردست توزیع می شود.

طرح توزیع شیر در مدارس از ۱۰ سال قبل درحال اجراست و پارسال همه مراکز متوسطه دخترانه و دبیرستان های پسرانه ۱۲ استان نیز زیرپوشش این طرح قرار داشتند.