به گزارش واحد مرکزی خبر، لطیف در همایش ملی خدمات الکترونیک در دانشگاه الزهرا(س) افزود: ارزش این میزان وقت تلف شده بیش از خسارت زیست محیطی و بیش از ارزش اسکناس منتشر شده از آغاز تاکنون بوده است.

دبیر همایش خدمات الکترونیک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه میزان پهنای باند اینترنتی نقش مؤثری در توسعه خدمات الکترونیکی و به تبع آن استفاده از این فناوری در امور اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و فرهنگی مؤثر است گفت: برخی کشورهای پیشرفته حتی در شرق آسیا بیش از۳۰ مگ بر ثانیه پهنای باند اینترنتی دارند در حالی که این میزان در دانشگاه های کشور بسیار پایین است.

لطیف با اشاره به تأکید برنامه پنجم توسعه بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق اهداف فرهنگی کشور افزود: برای رسیدن به چنین اهدافی چاره ای جز تغییر رفتار سخت افزارانه به نرم افزارانه وتوسعه خدمات الکترونیک به عنوان زیربنای اقدامات فرهنگی نداریم.

وی تاکید کرد: اگر خدمات الکترونیک به شکل متوازن و کارآمد توسعه یابد ، بی تردید پیشرفت های کشور در بخش های گوناگون سرعت چند برابر خواهد یافت.