دكتر عليرضا مصداقينيا در گفتوگو با ايسنا، درباره مصوبه جديد دولت مبني بر مجاز شدن استعمال دخانيات و از جمله قليان در قهوهخانهها و خروج قهوهخانهها از شموليت اماكن عمومي گفت: اين مصوبه پيشنهاد وزارت بهداشت نبوده است و ما پيگير اصلاح آن هستيم.

وی گفت: بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات استعمال قلیان در هیچ امکنه عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس آیین‌نامه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قهوه‌خانه‌ها نیز در گروه اماکن عمومی قرار دارند و نباید استعمال قلیان در این اماکن صورت گیرد.

مصداقی‌ نیا افزود: پیش از این تعداد محدودی از قهوه‌خانه‌ها مجوز استعمال قلیان را داشتند، این مجوز‌ها حداکثر۱۰ ساله است و پس از پایان زمان مجوزها، این قهوه‌خانه‌ها مجوز ارائه قلیان را ندارند و قهوه‌خانه‌های جدید نیز به هیچ عنوان اجازه ارائه قلیان ندارند.

معاون بهداشتي وزير بهداشت گفت: براي حفظ سلامت مردم، وزارت بهداشت تلاش ميكند كه مصوبه قبلي اجرايي شود. در مجموع به دنبال اصلاح اين مصوبه جديد هستيم.