اين كاربر در توضيح عكس هاي ارسالي اش نوشته: خواهشمنداست از اين به بعد جهت عزيمت به سايت پرو‍ژه های نفت و پتروشیمی علاوه برهمراه داشتن کلاه و کفش ايمني، با بخش جديد التاسيس اژدها گيري هماهنگ نماييد.
البته اغلب کاربران این سایت زیر این خبر یادآور شده اند که تصاویر کروکودیل در عسلویه خیالی بوده و واقعیت خارجی ندارد.