مهدی وفاییمقدم امروز در گفتوگو با فارس در الیگودرز گفت: بر اساس گزارش شبکههای لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزهای به بزرگی ۳,۶ ریشتر (در مقیاس امواج درونی) ساعت هشت و ۴۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه امروز یکشنبه حوالی الیگودرز را لرزاند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش شبکه‌های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در عرض شمالی ۳۳,۳۸ و طول شرقی ۴۹,۵۷ بوده است.

فرماندار الیگودرز گفت: تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است