به گزارش ايسنا، اين تصوير كه توسط چارلز كربز از يك لوتيفر ريز دريايي كه شبيه موش كارتوني بوده، گرفته شده، در ميان ديگر تصاوير ميكروسكوپي از طبيعت قرار داشت كه در هشتمين سال اين رقابت عكاسي شركت كرده بودند.

از دیگر تصاویر برگزیده این رقابت می‌توان به تصاویر سه بعدی مغز یک موش و رشد ریشه‌های یک رازیانه‌ آبی در حال رشد اشاره کرد که شبیه یک موجود غیرزمینی است.

روتیفر موشی شکل، تصویر برنده رقابت عکاسی المیپوس Bioscapes - چارلز کربز

مرجان سبز یا مغز زنده Goniastrea sp در زیر آب. در این تصویر یک پولیپ در مرکز و چهار پولیپ در اطراف نمایش داده شده است

تخم‌های سِن‌های‌ بدبو که نوعی آفت کشاورزی بوده ودر زمان وجود تهدید از خود بوی نامطبوعی منتشر می‌کنند

رقابت بین‌المللی عکاسی المپیوس Bioscapes امسال در هشتمین سال خود قرار داشته و به تصاویر و فیلمهای میکروسکوپی از موضوعات انسان، گیاه و حیوان که توسط میکروسکوپهای نوری ثبت شده، جایزه اعطا می‌کند.

در این رقابت تمام موضوعات علوم حیاتی واجد شرایط بوده و شرکت‌کنندگان بر اساس علوم انتخابی آنها، زیبایی‌شناختی موضوع و مهارت فنی، مورد قضاورت قرار می‌گیرند.