منتشر شده در شماره ۵ ماهنامه طنز و کاریکاتور ستون آزاد ...