محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس گفت: رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در نظام بانکی به نظر دیر نشده است.

وی افزود: دستگاه قضا مجدانه پیگیر رسیدگی به این پرونده است و باید این نکته را مورد توجه قرار داد که امر قضا امری حساس است و باید به نوعی انجام شود که به‌فردی اجحاف نشود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عجله در رسیدگی به این پرونده مانع شناسایی تمام ابعاد این پرونده خواهد شد اما ما مطمئنیم که دستگاه قضایی با اهتمام کامل در پی رسیدگی به این پرونده است.

محمد تقی رهبر خاطرنشان کرد: براساس آماری که دستگاه قضا در کمیسیون قضایی اعلام می‌کند، می‌توان فهمید که قضات شریف در حال بررسی تمام ابعاد این پرونده هستند.

وی درباره این موضوع که آیا خود محسنی اژه‌ای فردی است که بتواند این پرونده را به‌درستی هدایت کند تا به سرانجامی برسد که تمام حقوق ضایع شده از بیت‌المال به آن بازگردانده شود یا خیر، گفت: به‌طور قطع اژه‌ای فردی سالم است که در دستگاه قضایی، توانمند برای رسیدگی به این پرونده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سابقه محسنی اژه‌ای در رسیدگی به پرونده فاضل خداداد و همچنین غلامحسین کرباسچی نشان می‌دهد که وی فردی است که در برابر فشارها از مسئولیت شانه خالی نخواهد کرد.

وی درباره این موضوع که شاید فشارها از بیرون دستگاه قضایی باعث شود تا در اعلام اسامی مفسدان مشکلاتی حادث شود، گفت: به نظر نمیرسد که محسنی اژهای در برابر فشارها مقاومت نکند بلکه برخی از معذورات قانونی باعث میشود تا قطعی نشدن حکم، اسامی مفسدان اعلام نشود.