به گزارش فارس، سردار حسین ساجدینیا با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور گفت: صبح امروز در چند عملیات جداگانه ۷۹ تن از اراذل و اوباش معروف پایتخت دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در تشریح موضوع گفت: به منظور افزایش ضریب امنیت محلات پایتخت و در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و پاسخگویی به مطالبات مردم و درخواست‌های شهروندان تهرانی این طرح اجرا شد.

ساجدی‌نیا خاطر نشان کرد: از ۷۹ تن از اراذل و اوباش دستگیر شده تعدادی سلاح سرد، مواد مخدر و وسایل استعمال مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس پایتخت از شهروندان خواست در صورت مشاهده اعمال مجرمانه این گونه افراد مراتب را با پلیس ۱۱۰ در میان گذاشته تا پلیس بتواند به درخواست مردم طبق برنامههای انجام شده رسیدگی کند.