عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با مهر، از تغییر زمان برگزاری کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: کنکور دکتری سال ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی قرار بود پیش از این در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه سال جاری برگزار شود.

وی افزود: با تغییرات اعمال شده، کنکور دکتری سال ۹۱ روزهای ۴ و۵ اسفندماه سال جاری برگزار می شود و این تاریخ قطعی خواهد بود.