به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حمید عساکره اظهار داشت: در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری پسربچه چهارسالهای به نام الف.ح که مشغول بازی جلوی در منزلشان بود، توسط آدم ربایان ربوده شد.
عساکره ادامه داد: با اطلاع از این مسئله، بلافاصله تحقیقات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص آغاز و در بدو امر چند نفر مظنون دستگیر که به علت عدم انتساب اتهام، پس از بازجویی آزاد شدند.
وی گفت: آدم ربایان یک روز بعد طی تماس تلفنی با خانواده پسربچه، در ازای آزادی وی درخواست مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وجه نقد کردند که پس از تحویل پول به آنان، پسر بچه آزاد شد.
عساکره افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه یافت تا اینکه یکی از آدم ربایان به نام م. ج شناسایی و با ورود به منزل وی، به همراه پنج تن دیگر دستگیر شد.
رئیس دادگستری دشت آزادگان با بیان این پنج که متهم دیگر، همگی مظنون به همکاری با نامبرده در ارتکاب جرم آدم ربایی هستند، گفت: در بازرسی از منزل متهم مبلغ ۳۴۶ میلیون ریال وجه نقد، یک عدد اسپری اشک آور، یک عدد باطوم فنری و یک دستگاه خودروی پراید نقره ای استفاده شده در آدم ربایی، کشف و ضبط شد.