به دنبال انتشار خبری با عنوان "تمجید از اسرائیل درکتب درسی ایران!" مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای را صادر نموده اند که به شرح ذیل می باشد:

باسلام و احترام

درپاسخ به خبر مندرج در آن رسانه مورخ ۲۹/۸ / ۹۰ باعنوان:» تمجید از اسرائیل درکتب درسی جمهوری اسلامی ضمن تکذیب شدید خبر مذکور به اطلاع می رساند:

درهیچ یک از کتب درسی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران حتی در کتب غیردرسی وکمک آموزشی این وزارتخانه چنین مطلبی درج نگردیده است واین وزارت خانه حق بررسی را برای خود محفوظ واین موضوع را با حساسیت فراوان پیگیری می نماید.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات ورسانه نسبت به درج تکذیبیه این مرکز اقدام لازم صورت گیرد.

علی فرهادی
رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي