به گزارش افکارنیوز،

ناصر امانی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای اسلامی شهر تهرانبا اشاره به جزئیات کشته شدن نیروی پیمانکار بخش خصوصی خدمات شهری منطقه 6، اظهار داشت: یکشنبه شب پیمانکار بخش خصوصی خدمات شهری منطقه ششدر حال انجام وظیفه بود که دو نفر در خیابان کریمخان با این افراد درگیر شدند.

وی ادامه داد: ضاربان جلوی ماشین پیمانکار را می گیرند و نیروهای شهرداری نیز به قصد صحبت از خودروی خود پیاده می شوند که یکی از آن دو ضارب با قمه به سمت نیروی پیمانکار خدمات شهری منطقه 6 حمله می کند.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: راننده خودرو که دچار آسیب شده بود به اورژانس منتقل شد اما اقدامات اورژانس به نتیجه نرسید و راننده جان خود را از دست داد.

امانی با بیان اینکه این موضوع به نیروی انتظامی ارجاع و پرونده نیز تشکیل شده است، گفت: پرونده این حادثه در مراجع قانونی در حال رسیدگی است اما تاکنون اطلاعاتی از  ضاربان به دست نیامده چراکه ضاربان  شب حادثه متواری شدند.

وی با تاکید بر اینکه ضاربان شناسایی نشده اند، تصریح کرد: از ضارب اطلاعاتی در دست نیست اما موضوع حادثه قطعا مرتبط با کار نیروهای شهرداری بوده است.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای اسلامی شهر تهران افزود: این پرونده در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و پلیس نیز در حال بازجویی از شاهدان ماجرا است.

امانی گفت: بدون تردید بعد از اعلام نظر نیروی انتظامی می توانیم در خصوص شخصی بودن یا ماموریتی بودن این اتفاق اظهارنظر کنیم.