به گزارش افکارنیوز،
مجید روستا گفت: مطالعات مختلفی در رابطه با مقوله حاشیه نشینی صورت گرفته و آماری در این رابطه به دست آمده است.
 
وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.
 
مدیر کل دبیر خانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با اشاره به آمار مختلف ارائه شده در رابطه با حاشیه نشینی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را حاشیه نشین‌ها تشکیل می‌دهند و سایر آمار ارائه شده مورد تایید نیست.
 
روستا از بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با وضعیت برخی از محلات کشور اظهارکرد: در یک مطالعه، وضعیت ۲ هزار و ۷۰۰ محله که در مناطق حاشیه قرارداشتند مورد بررسی قرار گرفت و این مطالعه در مساحتی به وسعت ۱۴۰ هزار هکتار صورت گرفته است.
 
وی از طرح موضوع سکونت گاه‌های غیر رسمی در شورای اجتماعی کشور خبرداد و خاطرنشان کرد: مسئله سکونت گاه‌های غیر رسمی به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و موضوعات مرتبط با آن، اکنون در شورای عالی اجتماعی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.