به گزارش افکارنیوز،

وجیهه مشهدی نبی در ادامه تصریح کرد: اگر مرد به هر دلیلی بیکار شد، بهتر است زن حقوق خود را در زندگی مشترک  خرج کند و شوهرش را به بهانه این موضوع سرزنش نکند.

مشهدی نبی افزود:در چنین شرایطی که مرد کارش را از دست داده یا دارایمشکلات مالی باشد، همسرش می تواند با نشان دادن عشق و حمایت خود به او ثابت کند که در هر وضعیتی کنار او است.

مشهدی نبی گفت: باید به همسرتان اطمینان بدهید که نقش او در زندگی شما همچنان مهم است همچنین قدردانی و ارزش قایل شدن برای زحمت ها و تلاش هایی که برای حفظ زندگی و آرامش شما دارد، نقش مهمی در استحکام روابط و صمیمیت میان شما خواهد داشت.