سرهنگ مهرداد امیدی گفت : امسال آمار جرم های رایانه ای نسبت به سالیان گذشته افزایش زیادی داشته که ناآگاهی کاربران از شاخص ترین عوامل این معضل است.
وی از ضعف آموزش برای پیشگیری از جرم های رایانه ای اظهار نگرانی کرد و خاطرنشان ساخت: پدران و مادران باید هوشیار باشند و فرزندان خود را در فضای پیچیده مجازی، تنها نگذراند.
این مقام ناجا تاکید کرد: جرم های مختلف در فضای مجازی، امنیت شهروندان را به مراتب بیش تر تهدید می کند اگر به آموزش های تخصصی توجه نکنند.
رییس دایره مبارزه با جرم های رایانه ای آگاهی ناجا تصریح کرد: امروزه با پرونده های متعدد اغفال دختران دم بخت و کلاهبرداری از آنان از طریق برخی سایت های همسر یابی و ارتباط با پست ازدواج های اینترنتی رو به رو هستیم که افزایش این روند، نگران کننده است.
امیدی وعده داد که با تشکیل «پلیس اینترنت» دست این شیادان هم بسته خواهد شد: البته برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی پیش از هر اقدام دیگری موثر است