به گزارش مهر، مردم ابرکوه با امضای طوماری از اقدام مسئولان امر در تخریب خانه میرزا حسن شمس، رئیس محفل بهائیت در اسفندآباد این شهرستان تقدیر کردند.
در این طومار آمده است: ما مردم حزب‌ اللهی شهرستان ابرکوه از اقدام خداپسندانه و انقلابی مردم متدین و ولایتمدار و فهیم اسفندآباد که خانه میرزا حسن شمس، رئیس محفل بهائیت اسفندآباد و حومه را تخریب کردند با خبر شدیم و این اقدام الهی ما را به یاد تخریب منزل سیدعلی محمد باب شیرازی در شیراز توسط مردم به دستور آیت ‌الله سید نورالدین الحسینی الهاشمی انداخت.در این طومار همچنین آمده است: مردم شهرستان ابرکوه برخوردار از مذهب شیعه اثنی عشری بوده و همواره پیرو پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) و مروج فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) بوده و هستند و قبل از انقلاب نیز تعدادی از پسمانده‌های فرقه ضاله بهائیت توسط مردم این روستا بیرون رانده شدند.

در بخش دیگری از این طومار آمده است: به جا بود این مرکز تبلیغ فرقه ضاله بهایئت که طی چند دهه علیه اسلام و تشیع تبلیغ می‌‌کرد، ‌‌ همان زمان تخریب می‌‌شد اما متاسفانه انجام نشد.

در حال حاضر این اقدام هر چند با تاخیر انجام گرفت اما دل هر مومن و مومنه ‌ای از این شهرستان را مسرور کرد.

مردم ابرکوه با تخریب این خانه ضمن ابراز خرسندی از این اقدام خداپسندانه، با امضای طوماری مراتب قدردانی خود را از مسئولان امر انجام دادند.
مردم ابرکوه با امضای طوماری از اقدام مسئولان امر در تخریب خانه میرزا حسن شمس، رئیس محفل بهائیت در اسفندآباد این شهرستان تقدیر کردند.

در این طومار آمده است: ما مردم حزب‌ اللهی شهرستان ابرکوه از اقدام خداپسندانه و انقلابی مردم متدین و ولایتمدار و فهیم اسفندآباد که خانه میرزا حسن شمس، رئیس محفل بهائیت اسفندآباد و حومه را تخریب کردند با خبر شدیم و این اقدام الهی ما را به یاد تخریب منزل سیدعلی محمد باب شیرازی در شیراز توسط مردم به دستور آیت ‌الله سید نورالدین الحسینی الهاشمی انداخت.
در این طومار همچنین آمده است: مردم شهرستان ابرکوه برخوردار از مذهب شیعه اثنی عشری بوده و همواره پیرو پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) و مروج فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) بوده و هستند و قبل از انقلاب نیز تعدادی از پسمانده‌های فرقه ضاله بهائیت توسط مردم این روستا بیرون رانده شدند.

در بخش دیگری از این طومار آمده است: به جا بود این مرکز تبلیغ فرقه ضاله بهایئت که طی چند دهه علیه اسلام و تشیع تبلیغ می‌‌کرد، ‌‌ همان زمان تخریب می‌‌شد اما متاسفانه انجام نشد.

در حال حاضر این اقدام هر چند با تاخیر انجام گرفت اما دل هر مومن و مومنه ‌ای از این شهرستان را مسرور کرد.

مردم ابرکوه با تخریب این خانه ضمن ابراز خرسندی از این اقدام خداپسندانه، با امضای طوماری مراتب قدردانی خود را از مسئولان امر انجام دادند.