به گزارش جام نیوز، تغییر هنجارهای اجتماعی از ارزش‏های دینی و معنوی به ارزش‏های مادی و ضداخلاق حاکم بر جوامع غرب زده از سیاست های کشورهای غربی و رسانه های هم سو با آن ها در جوامع مسلمین است تا اوضاع فرهنگی مسلمانان را به شدت مسموم کنند.
روزنامه الوطن الکویتیه مدعی شد: «بسیاری از کشورهای عربی ممکن است در فکر برگزاری مسابقه ملکه زیبایی باشند اما به دلیل اعتقادشان به دین و پایبندی به سنت ها و آداب و رسوم جامعه نتوانند این مسابقه را برگزار نمایند».
این منبع، تصمیم به برگزاری مسابقه ملکه زیبایی توسط یکی از کشورهای مسلمان نشین را تعبیر شدن رؤیایش عنوان کرده و نوشت: «مراکش در اقدامی بی سابقه این رؤیا را محقق ساخته و قرار است مسابقه ملکه زیبایی را در سال ۲۰۱۲ در کشور خود برگزار کند. اما با چارچوبی جدید که با دیگر مسابقات ملکة زیبایی متفاوت است، با شعاری مدرن! در این مسابقه واجب نیست زنان لباس های برهنه بپوشند و حتی می توانند با حفظ حجاب و ظاهری اسلامی در این مسابقه نیز شرکت نمایند!».
گفتنی است که ترویج چنین مسابقاتی هیچ گاه با حفظ حجاب و حیا و عفت زن سازگاری ندارد و دین اسلام هرگز اجازه چنین اعمالی که مخالف ارزشهای اسلامی می باشد را نداده است و اگر حاکمان وابسته یک کشور مسلمان خود سرانه این عمل را انجام دهند نباید به حساب اسلام و مسلمانان گذاشته شود