به گزارش تک ناز ، اخبار گفته و ناگفته حکایت از آن دارد که در اغلب شهرها مکانهایی مخفی، چهرههای مخفیتری را در خود پنهان کرده که با احتساب تمام احتیاطهای لازم از بروز علنی شدن فعالیتها، حداقل روزانه سه زن را در تهران کورتاژ میکنند. این چهرههای مخفی الزاماً پزشک و متخصص و جراح زنان نبودند. در موارد بسیاری دانشجویان سالهای سوم و چهارم پزشکی، پرستارها، ماماها، تزریقاتیها و حتی افرادی که به دلیل تخلف از قوانین پزشکی در استفاده جعلی از عنوان پزشک تحت پیگرد قانونیاند مبادرت به سقط جنین میکنند. درصد عمده زنانی که به سقط جنین غیرقانونی متوسل میشوند، دختران و زنانیاند که به دلیل روابط نامشروع پیش و پس از ازدواج نمیتوانند برای حضور سئوال برانگیز یک موجود ناخواسته، پاسخی به جامعه پیرامون خود بدهند، بنابراین به محض بروز نخستین نشانههای بارداری اقدام به کورتاژ میکنند. اما درصد بسیار محدود و قلیلی هم زنان شوهرداریاند که به سبب بارداری ناخواسته از یک سو و منع قانونی سقط جنین در بیمارستانها و مطبها که پیگیری مجوز قانونی آن بسیار نفس گیر است، دست به دامان عاملان کورتاژ غیرقانونی میشوند. هرچند که انجام سقط جنین توسط پزشک متخصص زنان خطرات به مراتب کمتری دارد و این متخصصان صرفنظر از آن که یک عمل غیرقانونی انجام میدهند، از احتیاطها و ضرورتهای لازمه هر عمل جراحی کوتاهی نمیکنند. اما دلیل دیگری هم که باعث ترغیب زنان و ترجیح خطرات سقط جنین غیرقانونی به عواقب اجتماعی آن میشود ، سرعت بالای عمل سقط جنین است.

در اغلب شهرها مکان‌هایی مخفی، چهره‌های مخفی‌تری را در خود پنهان کرده که با احتساب تمام احتیاط‌های لازم از بروز علنی شدن فعالیت‌ها، حداقل روزانه سه زن را در تهران کورتاژ می‌کنند

ماهیت و عمل غیرقانونی هم ایجاب می‌کند که بی سرو صدا، مخفیانه و با کمترین نمودهای علنی صورت پذیرد. در واقع درصد عمده شامل زنانی است که علنی شدن روابط نامشروع، به خودی خود می‌تواند عواقب زیان باری را متوجه آنان کند چه رسد به آن که این روابط منجر به بارداری و تولد یک موجود فاقد هویت هم بشود. مخفی گاه‌های سقط جنین سرعت و سکوت را پیشه می‌کنند. و به همین دلیل تعداد پرونده‌های قضایی برای متخلفان این عمل - عاملان و مراجعان - چندان زیاد نیست زیرا معدود اتفاق می‌افتاد که مأموران بتوانند موفق به کشف این مخفی گاه یا دستگیری عوامل سقط جنین بشوند. زیرا با وجود تراکم چشمگیر تقاضا، هر لحظه و هر زمان ممکن نیست که بشود اثری از فعالیت‌های چنین افرادی به دست آورد.

سقط جنین همواره یکی از آن بحث‌ها و بگومگوهایی بوده که مسئولان یا در پاسخ سکوت کرده‌اند، چون نمی‌خواستند تار و پود موضوع از هم شکافته شود، یا واقعاً پاسخی نداشتند. به بیانی دیگر تزریق مرتب این باور در اذهان عمومی که: «جامعه ما یک جامعه اسلامی و دینی است و ارزش‌های اسلامی در این جامعه مانع از ارتکاب فساد می‌شود.» نظری بسیار ساده است که یا قرار است جامعه را نادان فرض کنیم یا چشم‌هایمان را بسته‌ایم و با لبخند، از پشت چشم‌های بسته سعی داریم پیرامون را بنگریم.

اما آنچه آشکار است این است که هم اکنون آمار مراجعات به بازار ناصرخسرو برای داروهای سقط چنین بسیار بالاست و این آمار روزانه افزوده می‌شود بدون آن که عواقب مصرف داروهای سقط جنین در جامعه هشدار داده شود. به همین علت نه می‌توانیم مصرف کنندگان این داروها را نادیده بگیریم و یا به دلیل آن که مرتکب عمل خلاف شرع شده‌اند از جامعه طردشان کنیم و نه می‌توانیم نص قانون مبنی بر غیرقانونی بودن سقط جز در مواردی که به تأیید پزشکی قانونی برسد و موجب عوارض جانی برای مادر یا نوزاد بشود را زیر پا بگذاریم.

به گزارش شبکه ایران، بر اساس آخرین آمار اعلام شده در سال ۷۷، هر سال حدود ۹۰ هزار جنین در کشور به صورت قانونی و غیرقانونی سقط می‌شوند، یعنی به طور متوسط هر روز ۲۲۱ جنین و هر ساعت ۹ جنین و به گفته کارشناسان از ۹۰ هزار سقط در سال، ۸۰ هزار سقط غیرقانونی انجام شده است.

اما حتی دست پزشکی قانونی نیز از آمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی خالی است. فقط آمار سقط‌ جنین‌های قانونی و سقط‌های غیرقانونی که منجر به فوت می‌شوند، در پزشکی قانونی ثبت می‌شود که همین آمار نیز نشان می‌دهد در سال ۸۹،۴ هزار و ۲۰۲ مورد مجوز سقط صادر شده که نسبت به سال پیش از آن ۱۸.۸ درصد افزایش داشته است.

شاید این موضوع توجیهی برای وجود نداشتن آمار در مورد سقط ‌جنین باشد اما باید گفت سقط‌ جنین نیز مانند برخی از اقدام‌های غیرقانونی دیگر، در کشور انجام می‌شود و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و از آنجا که این سقط‌ها را افراد غیرمتخصص و در شرایط غیربهداشتی انجام می‌دهند، تبعاتی دارند که بیشتر اوقات جبران‌پذیر نیست.

مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی در این باره گفت: متأسفانه بر اساس اعلام مراکز قانونی، سقط جنین‌های غیر قانونی و مخفی بیش از سقط جنین‌های مجاز است.

نه می‌توانیم مصرف کنندگان این داروها را نادیده بگیریم و یا به دلیل آن که مرتکب عمل خلاف شرع شده‌اند از جامعه طردشان کنیم و نه می‌توانیم نص قانون مبنی بر غیرقانونی بودن سقط جز در مواردی که به تأیید پزشکی قانونی برسد و موجب عوارض جانی برای مادر یا نوزاد بشود را زیر پا بگذاریم.

در نهایت راه حل کاهش آمار سقط جنین در میان زوجها افزایش آگاهی جوانان از روشهای پیشگیری از بارداری است . زیرا اگر روشهای درست تنظیم خانواده و راههای اورژانسی پیشگیری از بارداری در سطح وسیع آموزش داده شود ، مسلماً میزان تقاضا برای سقط جنین کاهش قابل توجهی مییابد. هم چنین در مورد مقابله با افرادی که با برقراری روابط نامشروع اقدام به سقط جنین کردهاند میبایست مراکز غیر قانونی و غیر مجاز که این کار را انجام میدهند شناسایی نموده و با تشدید مجازات آنها و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان ناخواسته و اطلاع رسانی در مورد خطرات جانی و عواقب دنیوی و اخروی سقط جنین جنایی به ویژه از طریق تلویزیون و رادیو در کوتاه مدت از آمار سقط جنین کاست.