به گزارش واحد مرکزی خبر ، در این جشن ، نوه های خوش ذوق با بریدن کیکی که آرم برنامة نود در روی آن نقش بسته بود علاقة خود را به برنامه ورزشی ۹۰ هم نشان دادند .

کوچکترین نتیجه آقای اعتمادی دو ماهه و بزرگترین آنها ۴۲ ساله است.