آفتاب:حکم این متهمان پیش از تایید دادستانی کل کشور در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستانهای شیراز، آباده، داراب و نیریز صادرشده بود و پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: این متهمان در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ اقدام به نگهداری و حمل و ترانزیت انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، کراک و مرفین به صورت عمده کرده بودند.

القاصیمهر افزود: پرونده عفو این متهمان پیش از تائید دادستان کل کشور برای اجرای حکم توسط کمیسیون عفو قوه قضائیه رد شده بود. در فارس سالانه بیش از ۶۰ تن انواع مواد مخدر کشف میشود.