به گزارش افکارنیوز،

سردار مسعود زاهدیانبا تائید موضوع استفاده قاچاقچیان از معتادان برای خرده فروشی مواد مخدر گفت: قاچاقچیان مواد مخدر از روش های مختلف برای ورود و فروش مواد در داخل کشور استفاده می کنند و با سازماندهی عوامل خود قصد دارند تا مواد مخدر در همه جای کشور توزیع شود. قاچاقچیان مواد مخدر در همه مناطق طبق برنامه های خود پیش می روند و خرده فروشی یکی از روش های آنها برای فروش مواد مخدر است. 

وی ادامه داد: مافیا مواد مخدر با تامین مواد مورد نیاز معتادان متجاهر،از آنها برای فروش مواد مخدر در سطح شهرها به صورت خرده فروش استفاده می کند. سرشبکه ها با در اختیار قرار دادن مواد به معتادان متجاهر از آنها به عنوان حلقه خرده فروشی استفاده می کنند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اینگونه افراد شناسایی می شوند، تاکید کرد: علاوه بر برخورد با مافیای مواد مخدر،با معتادان متجاهر که فروشنده مواد مخدر هستند برابر قانون برخورد شده و این افراد دستگیر می شوند. هیچ فرقی بین فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر فروشنده مواد نیست و از نظر پلیس هر دو این افراد مجرم بوده و در صورت شناسایی دستگیر می شوند. 

زاهدیان با رد ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران توسط کارتل های مواد مخدر در پوشش کانتینرهای ترانزیتی، گفت: اینکه گفته می شود مواد مخدر به صورت کانتینری وارد ایران شده و بعد از طریق مرزهای غربی به خارج کشور می رود، صحیح نیست و هیچگاه ایران اجازه ترانزیت یا عبور مواد مخدر از خاک خود را نمی دهد. کشفیات چند تنی مواد مخدر، گواه این موضوع است.