به گزارش فارس، عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در این سند ۵ ساله سهم همه سازمان ها تعریف شده و شاخص هایی که در پایان این ۵ سال باید به آن برسیم در آن مشخص شده است و همچنین ابزار پایش ارزشیابی این شاخص ها، تدوین شده و ضمیمه این سند شده است.

وی افزود: برای این سند استراتژیک، یک برنامه عملیاتی نیز تدوین شده تا سالانه همه سازمان ها بتوانند اهداف و فعالیت‌هایشان را طراحی کنند و به آن هدف پیش بینی شده برسند.

صداقت تصریح کرد: در کنار این سند، برنامه عملیاتی نیز در قالب ۳ کارگاه کشوری تدوین شده است و این کارگاه ها با مشارکت سازمان ها و در استان های مختلف برگزار می شود تا بر اساس این برنامه استراتژیک هر استان بتواند برنامه عملیاتی استان خودش را تدوین کند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت همچنین از قرار گرفتن برنامه استراتژیک کنترل ایدز در دستور کار شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: با مدیران استانی، نمایندگان کشوری، آموزش و پرورش، بهزیستی، سازمان زندان ها جلساتی برگزار شد تا در خصوص کنترل ایدز و فعالیت های مربوط به مداخلات پیشگیرانه، همکاری و تصمیم گیری شود و معاونت امور اجتماعی وزارت کشور همکاری های خوبی را در این زمینه با ما داشته است.