ارسلان قربانی در گفتگو با مهر، با اشاره به بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: بانک اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور آماده شده اما هنوز تکمیل نشده است با این حال اطلاعات ۱۰ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور را در اختیار داریم و حتی در مواردی که نیاز است سازمانی با این افراد در تماس باشد این اطلاعات در اختیار سازمانها قرار داده می شود.

وی با اشاره به پراکندگی ایرانیان متخصص در نقاط مختلف دنیا خاطرنشان کرد: ایرانیان متخصص بیشتر در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کانادا به خاطر شرایط زندگی و مکان تحصیلشان، زندگی می کنند. با این حال تعداد ایرانیان به ترتیب در آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا زیاد است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به اجرای پروژه های مشترک با ایرانیان خارج از کشور گفت: دانشگاهها و سازمانهای وابسته و سازمانهای صنعتی فنی نه تنها با ایرانیان متخصص خارج از کشور پروژه های مشترک دارند بلکه در برگزاری دوره های دکتری نیز با آنان همکاری داریم.

وی اضافه کرد: دانشگاههای بزرگ کشور از جمله تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت در حال همکاری با ایرانیان متخصص خارج از کشور هستند.