به گزارش فارس ؛متقاضیان پیش ثبتنام تا روز جمعه، هجدهم آذر فرصت داند تا به ۲ صورت پیش ثبتنام از ۱ تا ۷ نفره و پیش ثبتنام گروهی فقط ۳۵ نفره در این دور ثبتنام کنند.

نتایج قرعه کشی در روز دوشنبه ۲۱ آذر از طریق سایت پیش ثبتنام اعلام خواهد شد.