محورهراز که به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود از ساعت ۸ صبح امروز- شنبه - بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.
محورفرعی کوریجان – قهاوند دراستان همدان به علت تلاقی راه آهن درحال احداثبا جاده مذکور از امروز به مدت ۳ ماه تردد وسایل نقلیه از طریق کنارگذر احداثی انجام می شود.
• محورگمیشان – آق قلا دراستان گلستان به منظور آسفالت حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۴۰ از امروز به مدت ۲ ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۸ تا ۱۶ با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط صورت می گیرد.
• کمربندی تربت حیدیه(مسیرمشهد - گناباد) دراستان خراسان رضوی به منظور روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۲۰ از امروز به مدت ۲۵ روز تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۸ تا ۱۷ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط صورت می گیرد.
" سه راهی مهنه - تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی به منظور احداث تقاطع غیرهمسطح تا ۲۵ دی تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.