روزنامه تهران امروز: اين افزايش فروش به حدياست كه بيشتر مغازههاي پوشاك ويترين خود را پر از پيراهنهاي مشكي و تيشرتهاي آرمدار عاشورايي ميكنند.

همچنین دستفروش‌ها هم در این مدت اقدام به فروش شال‌ها و پیراهن‌های مشکی با قیمت‌های پایین‌تر می‌کنند. قیمت تی‌شرت‌های مشکی در مغازه‌های پوشاک از ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان است. البته اگر این تی‌شرت‌ها به تعداد بالا و به صورت عمده خریداری شود قیمت آن حدود ۲ هزار تومان ارزان‌تر حساب می‌شود.

همچنین قیمت یک پیراهن مشکی ساده در مغازه‌های فروش پوشاک از ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان است. شال‌های مشکی و سبز هم قیمتی حدود ۵ تا ۷ هزار تومان دارد.

از سوي ديگر دستفروشان يك تيشرت مشكي را با قيمت ۱۰ هزار تومان و پيراهنهاي مشكي را با قيمت ۱۵ هزار تومان به فروش ميرسانند. همچنين قيمتهاي شالهاي مشكي و سبز هم در بساط دستفروشان چيزي حدود ۳ تا ۵ هزار تومان است.