ابراهیم خدایی قائممقام سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با فارس با بیان اینکه نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ۹۰ اوایل دیماه اعلام میشود، گفت: در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۰ حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر پذیرش میشوند.

به گفته وی در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری۹۰ حدود ۱۷ هزار و ۱۹۲ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

قائممقام سازمان سنجش آموزش کشور آغاز کلاسهای درس این افراد در دانشگاههای کشور را بهمنماه اعلام کرد.