به گزارش افکارنیوز،

دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی مدیران کانالهای تلگرامی در دادگاه انقلاب امروز برگزار شد.

 شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی از ده روز قبل رسیدگی به پرونده اتهامی مدیران کانالهای تلگرامی را آغاز کرده است.