به گزارش افکارنیوز،

شورای نگهبان لایحه هوای پاک را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 25 تیر 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسه مورخ 11 مرداد 96  شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه هوای پاک پیشتر یک بار در شورای نگهبان بررسی و به منظور رفع برخی ایرادات به مجلس بازگردانده شده بود.