به گزارش افکارنیوز،

 خیابان سلمان فارسی(نادری)، خیابان شهید مسلم، خیابان شهید موسوی(حافظ)، خیابان شهید گندمی، خیابان شهید ادهم، خیابان انقلاب خیابان شیخ بهاء و زیتون کارمندی خیابان شهید بندر از جمله نقاطی هستند که برق آنها قطع شد.

سامانه 121 زمان وصل شدن برق این نقاط را ساعت 22 و حداکثر ساعت 22:30 اعلام کرده است.