به گزارش فارس پرواز شماره ۷۴۶۹ شرکت هواپیمایی کیش ایر به مقصد مشهد٬ درحالی که قرار بود ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه روز گذشته تهران را ترک کند٬ ساعت ۲۳:۵۰ دقیقه پرواز کرد.

یکی از مسافران این پرواز به خبرنگار فارس گفت: با احتساب دو ساعت حضور اجباری پیش از پرواز در فرودگاه مهرآباد چیزی حدود ۹ ساعت در فرودگاه سرگردان بوده ایم و درتمام طول پرواز ازهیچ کدام از مسئولان این شرکت هواپیمایی حتی یک کلمه تحت عنوان عذرخواهی نشنیده ایم.

این مسافر گفت: هواپیمای این شرکت٬ درساعت ۱۹:۳۰ در حالی که حدود سه ساعت تأخیر داشت آماده پرواز بود اما به دلیل نقص فنی نتوانست از زمین بلند شود.

وی افزود: پس ازاین که صدای نگران کننده ای از موتور هواپیما شنیده شد کادر پرواز٬ ترجیح دادند از زمین بلند نشوند به همین دلیل از مسافران خواسته شد که مجددا به ترمینال بازگردند اما این خواسته با مخالفت مردم مواجه شد و در نهایت شرکت کیش ایر پس از ۴ساعت موفق شد مسافران خسته و نگران را به هواپیمای دیگری منتقل کند.