به گزارش صراط ، بر اساس آخرین شنیده ها در رایزنیهای انجام شده بر روی انتخاب عباس طائب مشاور وزیر علوم و رئیس منطقه شمال دانشگاه آزاد برای جانشینی جاسبی بین دولت و هیات موسس دانشگاه آزاد توافق ضمنی صورت پذیرفته است. عباس طائب که هم اکنون به صورت همزمان مشاور وزیر علوم و ریاست منطقه شمال دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارد متولد سال ۱۳۲۸ بوده و استاد دانشگاه علم و صنعت میباشد. از جمله سوابق وی در آموزش عالی معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ریاست دانشگاه علم و صنعت، و ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران میباشد.

با این وجود برخی از مدافعان ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد، گزارش یکی از دستگاههای نظارتی در ۱۵ آبانماه ۸۵ که مربوط به زمان حضور طائب در امورتحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را مانع از انتخاب وی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دانسته و از ابقای قریب الوقوع جاسبی سخن میگویند. لازم به ذکر است تاکنون هیچ مرجعی وجود گزارش مذکور را تایید یا تکذیب ننموده است، تا لحظه انتشار این خبر تلاش خبرنگار ما برای تماس با دکتر طائب نیز نتیجهای در بر نداشته است، لذا صراط نیوز آمادگی دارد در اسرع وقت نظرات و دیدگاههای دکتر طائب و سایر مسئولان را در این زمینه منتشر نماید.