حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با مهر در رابطه با مصوبات جلسه ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی که امروز با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد گفت: در این جلسه گزارش عملکرد ستاد در خصوص مناسبهای مذهبی به ویژه محرم بررسی شده و کاهش چشمگیری آسیبهای عزاداری در سالهای اخیر از نظر آماری مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: در جلسه امروز همچنین غنای محتوایی کار هیئتها براساس آمار مستند در جمع شرکت کنندگان ارائه شد و سیاستهای ایجابی محرم امسال و همچنین در رابطه با اطلاعیه ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی نیز گفتگوهایی صورت گرفت.

حجت الاسلام دیلمقانی همچنین یادآور شد: حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه سفارشهایی در برگزاری مناسبتهای مذهبی به ویژه محرم داشت که در مصوبه این جلسه مکتوب شده و اقدامات لازم برای اجرایی کردن آن آغاز خواهد شد.

براساس اظهارات حجت الاسلام دیمقانی، رئیس سازمان تبیلغات اسلامی در این جلسه زبا نظم و قانونمندی خاص، تشکیل هئیتهای صنفی و تخصصی در محیطهای علمی، توجه به هیئتهای شاخص و پدیده، نیاز مبرم به فعالیتهای بیش از پیش در حوزه های مفهومی موضوعات تبلیغی در هیئتها، نقش مهم شبکه فراگیر فرهنگی مردمی هیئتها در انتشار معارف اسلامی و احکام شرعی و فرهنگ قرآنی در صحنه های فرهنگی و انقلابی را مطرح کرد.

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جلسه امروز شنبه ۵ آذر ماه سفارش به همکاری بیش از پیش همکاران استانی ارشاد در برگزاری کنگره های شعر عاشورایی با سازمان تبلیغات جهت تولید محتوا برای مداحان، اهتمام به استفاده از ظرفیتهای هنرمندان این عرصه به ویژه هنرهای تجسمی در خلق آثار فاخر و معرفی آن و جایگزینی کردن آن با شمایل منتسب به معصومین، فعال شدن معاونت هنری وزارت ارشاد در زمینه کارهای عاشورایی و توسعه فرهنگ عاشورایی را مورد تأکید قرار داد و گفت که در برنامه های خود به صورت جدی تشکیل کتابخانه های تخصصی حوزه عاشورایی دنبال می کنند.