به گزارش فارس، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر، قرار است یکشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حضور یابد.

شنیدهها حاکی از این است که در این برنامه که سومین حضور اژهای درباره پرونده اختلاس است، قرار است درباره آخرین وضعیت پرونده و کیفرخواست صادر شده برای تعدادی از متهمان اطلاعرسانی شود.