به گزارش مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از کل فوتیهای سوء مصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال دو هزار و ۳۷ نفر مرد و ۱۳۲ نفر زن بودند؛ در حالی که تعداد زنان فوت شده بر اثر اعتیاد در هفت ماهه اول سال گذشته ۱۰۵ نفر و تعداد مردان فوت شده یکهزار و ۹۷۹ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش بیشترین فوتی های سوءمصرف مواد در نیمه اول امسال با عدد ۵۹۵ نفر مربوط به استان تهران است و پس از آن استان اصفهان با ۲۲۸ و فارس با ۱۵۸ فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین استانهای کردستان و آذربایجان شرقی با هفت و بوشهر و ایلام با ۹ فوتی به ترتیب کمترین میزان مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.

گفتنی است تعداد کل متوفیات سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته سه هزار و ۶۵۶ نفر بوده که یکهزار و ۷۸۵ نفر آنان در نیمه اول سال و یکهزار و ۸۷۱ نفر آنان در نیمه دوم سال جان باختند. بر اساس آمار های موجود معمولا مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در نیمه دوم هر سال بیشتر است زیرا در این ایام مرگ کارتون خوابهای معتاد بر اثر سوء تغذیه و سرمازدگی به آمار فوتیهای سوء مصرف مواد اضافه می شود.