به گزارش ایسنا، دکتر سیدامیرحسین قاضیزاده با اعلام این خبر افزود: با شنیدن تصویب چنین مصوبهای در هیات دولت، کمیسیون بر اساس وظیفهای که دارد به عدم رعایت قانون اعتراض و از وزیر بهداشت برای ارایه توضیح دعوت به عمل آورد و وزیر بهداشت با صراحت در جلسه روز یکشنبه گذشته کمیسیون اعلام کرد که دولت چنین مصوبهای را تصویب نکرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این‌طور است چرا وزیر بهداشت در مصاحبه با رسانه‌ها با تصویب این مصوبه مخالفت کرده است، اظهار کرد: وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون و در مقابل تمام نمایندگان صراحتا اعلام کرد که تصویب چنین مصوبه‌ای اصلا در هیات دولت مطرح نشده است ضمن این‌که تکذیبیه را برای رسانه‌ها ارسال کرده‌اند، حال اگر تکذیب شده لزومی برای ارزیابی آن وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت در خاتمه با تاکید بر روشن شدن اصل خبر به نحوی که مشخص شود آیا واقعا مصوبهای در هیات دولت در این خصوص به تصویب رسیده است یا خیر، گفت: اما در هر صورت روند اجرای قانون مبارزه با مواد دخانی در کشور مثبت نیست.