به گزارش ایسنا، سید ابوالفضل حسنی با اشاره به ارائه مجوز تاسیس ۵ موسسه ویژه خواهران، اظهار کرد: ۳ موسسه رفاه، ابرار و رسام در استانهای تهران و البرز و دو موسسه فردوسی طوس و فاطمیه در استانهای خراسان و فارس ویژه خواهران تاسیس میشود.

وی همچنین از صدور مجوز ایجاد یک موسسه «طلوع مهر» در قم ویژه برادران خبر داد.

حسنی با اشاره به رشته‌های این موسسات، افزود: موسسه «رفاه» در تهران در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته فقه و حقوق و فرهنگ ومعارف اسلامی، موسسه «ابرار» در تهران در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر، موسسه «فردوسی طوس» در مشهد در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی وبیمه، موسسه «فاطمیه» در شیراز در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی، تربیت معلم قرآن کریم، علمی کاربردی مدیریت امور فرهنگی و موسسه «رسام» در کرج در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی و رشته ارتباط تصویری پذیرش دانشجو خواهند داشت.

وی با اشاره به صدور مجوز ایجاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پسرانه طلوع مهر در قم، افزود: این موسسه در رشتههای کاردانی علمی کاربردی خدمات پرورشی، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت آموزشی و مدیریت بیمه مجوز پذیرش دانشجو دریافت کرده است.