به گزارش ایسنا، حسین خاکپور گفت: ساعت ۹:۳۰ شب گذشته یک مورد حریق چادر در میدان شهدا به آتشنشانی گزارش شد که با وجود لغزندگی معابر و بارندگی، ماموران آتشنشانی در مدت سه دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حالی که صدای انفجار از درون این چادر طعمه حریق شده به گوش می‌رسید، آتش‌نشانان آتش را مهار کردند و پس از آن جنازه یک زن و یک مرد کارتن خواب درون چادر سوخته شده کشف شد.

خاکپور خاطرنشان کرد: علت آتشسوزی طبق بررسیهای اولیه سرایت آتش از وسیله گرمکننده این افراد به چادر بوده و صدای انفجارها نیز ناشی از آتشگرفتن اسپری گاز فندک بوده است زیرا این دو کارتنخواب ضایعات و آشغالها را در این چادر جمعآوری میکردند.