به گزارش ايسنا- وظيفه CPU اين است که تمامي کارهاي محاسباتي رايانه را انجام دهد و نيز مدت زمان انجام اين محاسبات را به حداقل برساند.

CPU چیزی نیست که شما بتوانید آن را از بیرون کیس رایانه‌تان ببینید، حتی وقتی در کیس را هم باز می‌کنید، باز هم برای دیدن CPU باید تمامی سیم‌ها را باز کنید و همچنین فن(خنک کننده) را که روی CPU قرار گرفته باز کنید. درست در زیر این فن یک چیپ مربعی کوچک قرار گرفته که همان CPU رایانه شماست.

وقتی که شما برروی یک برنامه اجرایی کلیک می‌کنید، اطلاعات برنامه از هاردتان(و در بعضی مواقع از RAM) فراخوانی شده و به CPU فرستاده می‌شود. هم‌چنین وقتی که CPU اطلاعات را دریافت می‌کند، شروع به انجام محاسبات کرده و نتیجه را بدست می‌آورد.

وقتي محاسبات CPU به اتمام رسيد، CPU نتايج را به قطعه مربوطه ميفرستد و بهعنوان خروجي براي کاربر به نمايش درميآيد.