به گزارش خراسان: طرح کاهش فقر غذايي خانواده هاي نيازمند مناطق محروم به زودي اجرا مي شود. عمادي، معاون رفاه اجتماعي وزير کار، تعاون و رفاه با بيان اين مطلب به خراسان گفت: طرح کاهش فقر غذايي خانواده هاي نيازمند که شامل توزيع غذا و مواد غذايي در ميان خانواده هاي نيازمند مناطق محروم است به زودي با همکاري وزارت بهداشت و از محل منابع هدفمندسازي يارانه ها اجرا مي شود.

وی افزود: در این طرح، وزارت بهداشت خانواده در معرض خطر سوءتغذیه با اولویت زنان باردار، زنان شیرده و کودکان زیر ۶ سال را شناسایی و به معاونت رفاه اجتماعی معرفی می کند و این خانواده ها تحت پوشش طرح توزیع غذا و موادغذایی با هدف کاهش فقر غذایی و تامین ریزمغذی ها قرار می گیرند. عمادی گفت: در حال حاضر مقدمات طرح در حال اجراست و به زودی این طرح در روستاها و مناطق محروم کلید می خورد.

وي گفت: طرح توزيع يک وعده غذاي گرم در هر روز براي ۱۵۰ هزار کودک روستايي نيز در حال اجراست. وي با اشاره به اين که اين طرح توسط سازمان بهزيستي و در روستا مهدها در حال اجراست، گفت: براي اجراي اين طرح ۱۱ ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است. بنا به گفته عمادي، همچنين ۵۰ هزار کودک زير ۶ سال تحت پوشش کميته امداد به صورت ماهانه سبد غذايي دريافت مي کنند.