فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبشار آتشگاه یکی از جاذبه های توریستی و گردشگری چهار محال و بختیاری است که در بروشورهای و نقشه های گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به آن بسیار تاکید شده است.

هومان خاکپورافزود: با احداثسد خرسان ۳ و به دنبال آن آبگیری سد خرسان ۳ بخش مهمی از این آبشار دره ای که به عنوان طولانی ترین آبشار کشور مطرح است غرق می شود.

ساخت اسکله تفریحی، اتفاقی تخیلی

فعال محیط زیست و منابع طبیعی با بیان اینکه با آبگیری این سد، قسمت زیادی از قسمتهای پایینی این آبشار در دریاچه سد غرق می شود، عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه انتظار داشتیم سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حساسیت جدی و بیشتری نسبت به این موضوع برخورد کند، این سازمان به هرحال کوتاه آمده و این وعده را دادند که با ساختن اسکله های تفریحی و استفاده از قایق به جای خودرو، طبیعت گردان و گردشگران را منتقل کرده که این آبشار را ببینند.

هومان خاکپور با بیان اینکه هرچند که این اتفاق هم یک ایده ایده آل است، بیان داشت: با توجه به بضاعت که سازمان میراثفرهنگی دارد و همانطور که زیرساختهای گردشگری استان چهار محال و بختیاری در حال حاضر مشاهده می کنیم و این سازمان به خاطر مشکلات مالی و اعتباری یا سخت افزاری که داشته حتی از ساختن بسیاری از فعالیتها و زیرساختهای گردشگری عاجز است و در همان منطقه آتشگاه لردگان از ساختن سرویسهای بهداشتی تا کنون عاجز بوده است.

وی تصریح کرد: با چنین بضاعتی بعید به نظر می رسد سازمان میراثفرهنگی بتواند چنین امکاناتی پر هزینه ای را آنجا مهیا کند و همچنین با توجه به محدودیتها و سیکل اداری که باید طی شود و بروکراسی که از دریاچه باید گذشت تا بتوان این مکان را بازدید کرد به نظر می رسد که بعید باشد.

پروژه انتقال آب موجب خشک شدن سرچشمه و نابوی آبشار آتشگاه می شود

وی با اشاره به سفر هیئت دولت به این استان و بازدیدی که رئیس جمهور از منطقه داشته و پیشنهادی انتقال آب آتشگاه از سرچشمه این آبشار برای تعدادی روستا ادامه داد: به نظر می رسد که همین آبشار آتشگاه نیز از سرچشمه خشک خواهد شد ویعنی واقعا آبشاری باقی نمی ماند که پیشنهاد سازمان میراثفرهنگی نیز تحقق پیدا کند و بخواهند اسکله درست کند.
فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دو پروژه در حال حاضر نابودی طولان ترین آبشار کشور را تهدید می کنند، بیان داشت: آبشار از طرف پایین توسط احداثسد خرسان ۳ از بین می رود وسرچشمه آن نیز توسط پروژه انتقال آب از بین می رود.


انتقال آب عقلانی و خردمندانه نیست

هومان خاکپور با اشاره به اینکه آبی که قرار است انتقال دهند به منطقه سردشت و در ادامه آن فاز دوم به منطقه " دودرا " منتقل خواهد شد، عنوان کرد: منطقه دودرا مجموعا دارای هفت، هشت روستای پراکنده در عرصه های جنگلی است که تعداد خانوارهای کمی در آنجا مستقر هستند و شاید به ۳۰۰ خانوار نرسند و اینکه ما به خاطر این ۳۰۰خانوار به بهانه توسعه و اشتغال آب را بخواهیم منتقل کنیم وچنین ظرفیت طبیعت گردی وگردشگری را از بین ببریم این مهم عقلانی و خردمندانه نیست.

ضرورت مطالعه جامعتر برای انتقال آب

وی افزود: می توان یک مطالعه جامع تری روی این منطقه انجام شود واز ظرفیتهای گردشگری و ظرفیتهای طبیعی منطقه استفاده بهتر شود و نباید به بهانه توسعه چنین ظرفیت گردشگری بزرگی را نابود کنیم.

هومان خاکپور بیان داشت: در بحثتامین منابع آب و آب شرب آنجا راههای خیلی مناسب تری هست که با ملاحظات زیست محیطی ما مغایرت نداشته باشد.

وی اذعان داشت: می توانیم در آنجا با کارهای آبخیز داری و آبخوان داری و ذخیره آب توی سفره های زیر زمینی مشکل آب آن منطقه را حل کنیم، همانطور که مشکل آب سردشت را می توانیم حل کنیم.

این فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهار محال و بختیاری تاکید کرد: در بحثمنطقه سردشت که بحثانتقال آب مطرح است فقط خود روستای سردشت و یک یا دو روستا اطراف مشکل آب دارند و مشکل آب این روستاها را می توان با مطالعه دقیق تری و مدیریت بهتری روی آب شرب آن منطقه حل کرد.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته بحثانتقال آب آتشگاه به منطقه ریگ داشته ایم و نمایندگان ادوار گذشته نیز پیگیری می کردند و می خواستند به خاطر توسعه کشاورزی این آب را به صورت تونل به دشت ریگ انتقال دهند که همان هم با توجه به این که آن هم چنین ظرفیتی را تهدید می کرد با مخالفت هایی دچار شد و آن هم خردمندانه به نظر نمی رسید.

هومان خاکپور بیان داشت: این پروژه جدید به نظر می رسد که فاقد هر گونه مطالعه فنی و اجرایی و حتی توجیه اقتصادی باشد.

وی افزود: این پروژه ارزیابی محیط زیستی متاسفانه ندارد و تاکنون دستگاههای متولی مانند آب منطقه ای و محیط زیست هیچگونه گزارشی درباره اینکه آنجا مطالعه ای شده و چنین پروژه ای واقعا ارزیابی شده باشد وجود ندارد.