حجت الاسلام محمد تقدیری رئیس ستاد استهلال استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: استهلال ماه محرم نیز به روال دیگر ماهها انجام شد و براساس نتایج، امروز یکشنبه ۶ آذر مطابق اول محرم ۱۴۳۳ است.
پیش از این حجت الاسلام موحد نژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشته بود که استهلال برای تمام ماه‌های قمری صورت می گیرد اما در این میان اهمیت برخی ماه ها چون رمضان، شوال و ذیحجه نسبت به سایرین بیشتر است.

گروه های استهلال روز بیست و نهم هر ماه قمری به رصد هلال ماه می پردازند.