به گزارش باشگاه خبرنگاران، پیرزن سالخورده ای پس از مراجعه به دادسرا و طرح شکایتی گفت: چندی پیش هنگامی که از خرید بر می گشتم به دختر جوانی برخوردم وی به من نزدیک شد و قصد کمک کردن به من را داشت.

وی اظهار داشت: دختر جوان تمامی وسایلم را به منزلم آورد و وقتی متوجه شد من دچار پا درد هستم ادعا کرد که طلا درمانی را در هند فرا گرفته و می تواند پا درد مرا درمان کند.

شاکی ادامه داد: دختر جوان ابتدا یک ظرف را پر از آب کرده و النگوی خودش را داخل آب گذاشت و کمی آرد به آن اضافه و اظهار می کرد که هر چه طلا بیشتر باشد، تاثیر بیشتری داشته و بهتر می تواند پاهایم را درمان کند من نیز تمامی طلاهایم را در اختیار وی گذاشتم.

شاکی افزود: وی طلاهایم را داخل ظرف ریخته و یک پارچه روی آن انداخته و گفت تا ۲۴ ساعت جز خودش کسی به آن نباید دست بزند بعد از گذشت ۲۴ ساعت منتظر دختر جوان بودم ولی از او خبری نبود زمانی که به سراغ ظرف رفتم و پارچه را کنار زدم متوجه شدم دختر جوان سارق بوده و تمامی طلاهایم را سرقت کرده است.

بنابراین گزارش، ۲ زن میانسال دیگر نیز گول طلا درمانی دختر جوان را خورده و طعمه او شدند ماموران نیز پس از مدنی سارق را دستگیر و قاضی پرونده نیز برای وی قرار قانونی صادر کرد.