به گزارش فارس به نقل از رویترز، نظرسنجی جدید روی ۲ هزار نفر انجام شد و در نهایت قبضهای تلفن بسیار زیاد، فعالیتهای اینترنتی کنترل نشده و عدم کنترل مناسب توسط والدین از جمله مواردی بود که پدر و مادرها بر اساس آن اعلام کردند فرزند زیر ۱۲ سال آنها به تلفنهمراه نیازی ندارد.

طبق نتایج این بررسی، از هر ده کودکی که کمتر از ۱۲ سال دارد برای بیش از یک نفر آن‌ها تلفن‌همراه خریداری می‌شود که این فرآیند می‌توانددبه عنوان تهدید برای ادامه این روند به عنوان یک رفتار خوب محسوب شود.

در این بررسی همچنین مشخص شد که ۹۰ درصد والدین تمایل دارند فرزند آن‌ها در مواقع اضطراری و خطرناک تلفن‌همراه در اختیار داشته باشد.

طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز Recombu. com که این نظرسنجی را انجام داده است، ۷۹ درصد کودکان بین ۷ تا ۱۱ سال هم‌اکنون تلفن‌همراه دارند.

"هانا بوکلی" از مدیران این مرکز میگوید: ارتباط مستمر والدین با فرزندان ضروری به نظر میرسد، اما به طور واضح این نگرانی وجود دارد کودک تا چه اندازه میتواند در جریان استفاده از تلفنهمراه خود هوشمند باشد و از آن درست استفاده کند.