سرهنگ هواسي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: با توجه به شروع ماه محرم و علاقهمندي مردم براي گذراندن اين ايام در کنار حرم مطهر امام حسين(ع) تشرف به عتبات عاليات تنها به صورت کاروانهاي سازمان حج و زيارت امکانپذير خواهد بود و از تردد انفرادي زائران جلوگيري بعمل خواهد آمد.

وي با بيان اينکه حضور انفرادي زائران تنها سرگرداني آنها را به دنبال خواهد داشت، تصريح کرد:دوستداران اهل بيت(ع) تنها در قالب کاروانهاي زيارتي ميتوانند از مرز عبور کنند.