به گزارش ايسنا، مطالعه روي بيش از ۲۰۰ هزار مرد و زن در دانشگاه سيدني نشان داده است كه مردم هرچه مدت بيشتري از عمر خود را پشت ميز بنشينند خيلي بيشتر به مرگ نزديك ميشوند. اين پزشكان هشدار دادند كه حتي ورزش كردن هم نميتواند اثرات مرگبار ساعتها نشستن پشت ميز را جبران كند و براي خنثي كردن عوارض كشنده پشت ميز نشيني كافي نيست.

به نوشته روزنامه سیدنی مورنینگ والد، پروفسور آدریان بائومان، از متخصصان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه سیدنی در این باره تصریح کرد: افرادی که مشاغل با تحرک‌تر مثل باغداری، ساختمان‌سازی و یا پرستاری از بچه‌ها را دارند، کمتر با این خطر مواجه می‌شوند و به دلیل فعالیت ‌بدنی بیشتر، اغلب عمر طولانی‌تری نیز دارند.

این متخصصان یادآور شدند: هرچه بیشتر فعالیت‌ بدنی داشته باشید و کمتر بنشینید، فرشته مرگ از شما دورتر می‌شود.

پروفسور بائومان تشريح كرد: اتفاقاتي كه در اثر زياد نشستن رخ ميدهد اين است كه هر چه بيشتر مينشينيد، هر وعده غذايي كه ميخوريد به قند تبديل ميشود و در نتيجه قند خونتان دائما افزايش مييابد. اگر فعاليت بدني داشته باشيد قند خون جذب عضلات و كبد ميشود اما اگر بيتحرك باشيد قند در جريان خون باقي ميماند و در نتيجه قند خونتان در سطح بالايي نگه داشته ميشود.