این متخصص ریهدر گفت و گو با ایرنا افزود:افرادی كه قلیان می كشند در معرض مواد شیمیایی سرطانزا و گازهای خطرناك مانند منوكسید كربن قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه کشیدن قلیان، حجم تنفس را کاهش می دهد، ادامه داد: مواد سمی ناشی از نوع توتون و تنباکوی قلیان، سلامت افراد را با خطر مواجه می ‌کند.

مسجدی گفت: بررسی های کشوری نشان می دهد برخی تنباکوهای قلیان، دارای آلودگی میکروبی و قارچی هستند.

دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات با بیان اینکه جوانان بیشترین مصرف کننده قلیان هستند، اظهار داشت: کنجکاوی و تفنن مهمترین دلایل مصرف قلیان در جوانان است و برخی از آنان برای کسب تجربه یا سرگرمی حاضرند کشیدن قلیان را تجربه کنند.

مسجدی با هشدار نسبت به خطرات استفاده از قلیان در نوجوان و جوانان از والدین خواست نظارت بیشتری بر رفتار فرزندانشان داشته باشند.